Translate

股市致勝口訣100招 (11~20招)

股市致勝口訣100招 (按此免費取得口訣優惠辦法)

本口訣敎您:

11.    如何預防諸如「日本大地震及核變」之非經濟事件
12.      選股至少需要上市公司三年的EPS
13.      如何融資買進
14.      放空為必需,如何放空
15.      停損與停利法
16.      除全額交割股外,每支股票都有做手
17.      在股市是「誰給誰紅包?」
18.      有資金1000萬應買幾種股票?
19.      對「目前看好,未來看衰股」該怎麼操作?
20.  當決定買進賣出時,勿計較5毛,1塊。股市致勝口訣100招 (1~10招)以上口訣一共是100招,不讀會後悔一輩子,除非您不是股票族。
口訣100招不在網路刊登,請注意後續廣告。

高景炎()着暢銷書: (1)股市實戰 (武陵出版社民國75
                                 (2)高級股市策略推到 Twitter!
推到 Plurk!
推到 Facebook!