Translate

長生殿 第四節 春遊曲江 (下)

選舉、選舉、選舉

大選又到了,只列了包括總統和立法委員。
這一次,您會選誰?記住,票投錯了您至少往後四年會不好過。

本人的票,不會投給:
1.      道德水準差的,包括可能利用權力圖利的。
2.      沒政績,或政績不及格。
3.      能力不足的。
4.      選舉到了,猛鞠躬、哈腰、握手、不務正業,在平常日子裡,您找不到人為您服務,或解決問題的。
5.      請參閱~本人「台灣司法奇航」。
6.      其它。

如果您是民主選舉的外行,建議立即參閱「施明德」先生於1001229日在各大報所刊「政黨票、分裂投票」以分散「藍綠」的權利,俾造福百姓。

請速將在敘「理念」告知「親朋好友」們。

速、速、速,只有兩個禮拜了,積積陰德吧。積德才獲福。想長生嗎?

長生殿著者 高景炎(
1001230
............................................................................................................................................
              第四節  春遊曲江

一從僕說:
「小的方才看見一人,騎馬亂撞過來,於是向前攔阻。」
楊國忠笑著說:
「那騎馬過去的是安祿山,怎麼看到下官,就急急忙忙地躲避而去?」
沉吟了一下子,說:
「三位夫人的車兒在那裡?」
僕從說:
「就在前面。」
楊國忠搖著頭說:
「呀,安祿山那廝怎麼敢這麼無禮?!」
楊國忠交待左右:
「緊緊地跟隨車兒走,把閒人都給我趕開。」
那楊貴妃的車輛來到曲江,隨行的有ㄚ鬟,僕人。
僕人說:
「稟夫人,曲江到了。」
永新問:
「丞相爺在那裡?」
僕人答:
「萬歲爺已到望春宮,丞相爺先到那邊去了。」
楊貴妃的宮女,侍從等下得車來,望望周遭,讚說:
「你們看,果然是好風景呀!」
「環曲岸,環曲岸,紅酣綠勻,曲臨水、曲臨水,柳細蒲新。」
那高力士說:
「皇上口諭,韓、秦二國夫人,賜宴別殿,虢夫人,即令乘馬入宮,陪楊娘娘飲宴。」
眾從僕下跪說:
「萬歲!」
高力士說:
「就請夫人上馬。」
夫人乘馬自去,僕人說:
「你看,裴家姐姐,竟自揚鞭去了。」
韓國夫人說:
「且自由她。」
ㄚ鬟梅香說:
「請夫人別殿上宴。」
「恩從天上濃,緣向生前種。金籠花下開,巧賺娟娟鳳。燭花紅,只見弄盞傳杯。傳杯處,驀自裡話兒唧噥,匆匆,不容宛轉,把人央入帳中。思量帳中,帳中歡如夢。綢繆處兩心暗同。奈朝來背地,有人在那裡,人在那裡,妝模作樣,言言語語,譏譏諷諷。咱這裡羞羞澀澀,驚驚恐恐,直恁被他搏弄。」

紅桃碧柳禊堂春,沈佺期
一種佳遊事也均。張 
願奉聖情歡不極,武平一
向風偏笑豔陽人。杜 

                                           ...........繼續閱讀 第五章 隔閡