Translate

預告: 歹路黑白 台灣司法偵探故事 II

台灣司法偵探故事
警世社會寫實

歹路黑白    真實故事改編
黑白道、警匪、偵探、詐騙
內文人名純屬虛擬,若有雷同應為巧合


                                                  台灣俚歌
杯底沒賽飼金魚,飲啦!
哇來唸歌囉,合利聽噫,
莫愛休錢啊,沒著驚噫,
勸您做郎擱愛怕拼呀!
虎死留皮ㄚ,郎留名呀,
恭甲當今囉,的世間裡,
鳥為食亡呀,郎為財死呀!
雄真作郎,擱着海海,
死往何處去,生何來呦。
噫噫噫噫噫噫!

連結:


推到 Twitter!
推到 Plurk!
推到 Facebook!